Home

Titlul proiectului:

Solutii integrate pentru probleme sociale si de mediu

Finanțator: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economiei sociale în România, ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi incluziune socială.

Obiective specifice:

a) Consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru cei din grupurile vulnerabile;

b) Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială (SES);

c) Promovarea și consolidarea capacității celor 5 SES de a deveni actori importanți ai economiei sociale în zonele vizate astfel:

Zona de acțiune/ Parteneri:

București → Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis;

Argeș → Asociația Partener pentru Tine (APT);

Neamț → Primăria Tarcău;

Tulcea → Primăria Ceamurlia de Jos;

→ Asociația Letea în UNESCO.

[hr]
 
 

Linkuri Utile:

Activitățile principale ale proiectului:

– Managementul proiectului (planificare şi organizare);
– Informare şi publicitate (lansare, materiale promovare);
– Realizare cercetare în domeniul economiei sociale;
– Organizare de târguri şi expoziţii (site comercializare produse, târg expoziţional).
– Înfiinţarea structurilor de economie socială- SES;
– Furnizare programelor de FPC (formarea grupului ţintă);
– Dezvoltarea structurilor de SES create;

Afacerea Socială din Tarcău

Primăria comunei Tarcău a sprijinit în cadrul proiectului înființarea unei structuri de  economie socială locală denumită ASOCIAȚIA ECO-SOCIAL ȘI TURISM TARCĂU.

Scopul ASOCIAȚIEI ECO-SOCIAL ȘI TURISM TARCĂU este dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, precum și promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local.

ASOCIAȚIA ECO-SOCIAL ȘI TURISM TARCĂU va acţiona în sensul promovării economiei sociale şi a activităţilor de antreprenoriat social din regiune şi va contribui la dezvoltarea durabilă şi solidară a comunităţii sub aspect economic, social, cultural şi ecologic.

Ce am făcut în cadrul proiectului:

După înființare asociația a demarat cursuri de formare profesională pentru persoanele selectate din grupul țintă (persoane de etnie romă, femei, persoane din cătune izolate) în specializarea – operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri.

Au fost create 8 locuri de muncă în cadrul asociației având ca scop prestarea de servicii către populație precum și către alte persoane juridice constând in:

  • Toaletări de arbori forestieri sau pomi fructiferi, colectarea materialului lemnos rezultat și valorificarea acestuia prin tocare (mărunțire) sub formă de chipsuri din lemn.
  • Lucrări de intreținere spații verzi, parcuri, pășuni.
  • Colectarea rumegușului rezultat din prelucrarea primară a lemnului și transformarea acestuia în brichete de rumeguș.
  • Colectarea deșeurilor din lemn din parchetele de exploatare forestieră și valorificarea acestuia prin tocare sub formă de chipsuri din lemn.
  • Amenjarea de poteci și trasee turistice în arealul turistic Valea Tarcăului.
  • Ecologizarea și întreținerea zonelor de camping de pe malurile cursurilor de apă Tarcău și Bistrița din comuna Tarcău.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finațate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro